\ Game Vui Hay Nhất

Game Robot nano

Giới thiệu về trò chơi Game Robot nano

Công nghệ Nano đã bị một con quái vật đánh cắp, hãy tìm lại ngay trong những hệ thống của nó. Bạn đang đột nhập vào dinh cơ của kẻ thù. Hành động thôi!
Chỉ dẫn:
Sử dụng phím mũi tên để di chuyển.

Công Nghệ Nano Nuốt Chửng Bởi Một Con Quái Vật Tàn Nhẫn , Tìm Kiếm Các Tập Tin Hệ Thống Của Con Quái Vật Này .
Nano technology swallowed by a ruthless monster, find this monster**s system files.

Chỉ làm một việc là nhanh

- Thầy: Sao em làm gì cũng chậm vậy?
- Trò: Dạ đâu có ạ!
- Thầy: Em có thể làm việc gì nhanh hơn không?
- Trò: Dạ, thưa việc nhanh nhất là nhanh mệt ạ.
- Thầy: Trời!!

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- San sẻ phiền muộn
- Tình đồng nghiệp
- Vì sao mẹ có nhiều tóc

Hướng dẫn chơi game Game Robot nano


Sử Dụng Các Phím Mũi Tên để Di Chuyển .
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.

Còn mười năm nữa ai nuôi..

 
Một anh không làm nghề ngỗng gì, chỉ ăn bám vào bố. Có ông thầy coi tướng cho, bảo:  – Cả hai bố con anh đều thọ. Bố anh sống đến tám mươi, còn anh ít ra cũng hơn bảy mươi!  Nghe nói thế, anh ta khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ, hỏi:  – Tôi bảo bố con anh sống thọ cả, cớ sao anh lại khóc?  Anh ta mếu máo:  – Như thế thì đến khi bố tôi chết, tôi còn sống mười năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?