\ Game Vui Hay Nhất

Game Road Wolves

Giới thiệu về trò chơi Game Road Wolves

In this no-rules race, you have to use all means to be the first or the only one to the finish line! Win races, earn cash, buy cars, weapons and upgrades, customize your vehicle, and blow your enemies to bits! Featuring 9 vehicles, including a tank, 13 unlockable races in 4 environments, 4 modes of play, and forward or backward races, you'll know you're racing with the big dogs when you play Road Wolves! Arrow Keys - Drive. Q, E - Change Weapon. A - Use Nitro. S - Primary Weapon. D - Secondary Weapon.
Trong Cuộc đua Này Không Có Quy Tắc , Bạn Phải Sử Dụng Tất Cả Các Phương Tiện để Là Người đầu Tiên Hoặc Một Trong Các Chỉ Vào Dòng Kết Thúc !

Đứng nhất

- Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp
- Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả ?
- Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.
- Bố: Sao cơ ??!

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Chiên và ốp la
- Khi con gái kéo nhầm ….. ^_^
- Chối đến cùng

Chắc chắn sai

Một người bị quấn băng từ đầu đến chân, nằm trong bệnh viện, bên cạnh là đủ thứ máy theo dõi. Tuy còn rất yếu, nhưng anh ta vẫn cố gắng viết một lá thư như sau: "Kính gửi nhà xuất bản XYZ, trong quyển sách Tự học nhảy dù do nhà xuất bản ấn hành, trang thứ 13 dòng thứ 3 từ trên xuống, chắc chắn có chỗ in sai".