\ Game Vui Hay Nhất

Game Quả Cầu Lửa

Giới thiệu về trò chơi Game Quả Cầu Lửa

Hướng Dẫn Quả Cầu Lửa Của Bạn Thông Qua Một Quá Trình Kiểu Dệt Và Lần Lượt .

Ngựa phi nước tiểu

Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa. 
Cô giáo hỏi: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? 
Vova: thưa cô nuớc đại ạ. 
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì? 
Vova: thưa cô nước....tiểu ạ

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Chữa bệnh
- Vừa đi vừa ngủ
- Lau nhau như chó…

Hướng dẫn chơi game Game Quả Cầu Lửa

Sử Dụng Các Phím Mũi Tên để Di Chuyển .

Ăn vụng..

 
- Mẹ: Con ăn vụng canh phải không?
- Quỳnh: Không như thế được, khi con ăn, con có đánh đổ ra quần áo đâu?
- Mẹ: !!!