\ Game Vui Hay Nhất

Game Nevermore 2

Giới thiệu về trò chơi Game Nevermore 2

Help you hero get to the end, by jumping from and to platforms and cliffs. Then try to beat your best times over and over again. ARROW keys for movement SPACE to jump
Help you hero get to the end, by jumping from and to platforms and cliffs. Then try to beat your best times over and over again.

Giúp Bạn Anh Hùng Có được đến Cùng , Bằng Cách Nhảy Từ Và đến Các Nền Tảng Và Những Vách đá .
Play in this nice adventurous game and solve various mysteries to explore different exciting levels. This nice and adventurous flash game will keep you busy in discovering different exciting levels and solving various mysteries. You need to use your skills and make intelligent decisions in finding a way to the next scene. Also you will be give text instructions inside the game, so utilize them in locating the things to jump on and levers or switches to open up gateways or doors.

Nghĩ đến cha

Toà hỏi một bị cáo:
- Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?
- Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Khỏi bệnh…
- Bí kíp võ công
- Cầm nhầm bữa tối…

Đi Đâu??

Má ơi! Các ông mục sư khi chết lên thiên đàng phải không?
Ừ! Phải đấy con.
Vậy con sư tử khi chết thì sao?
Nó là giống ăn thịt người, phải xuống địa ngục đền tội.
Vậy thì con sư tử ăn thịt ông mục sư khi chết nó đi đâu?
? ? ?