\ Game Vui Hay Nhất

Game Nevermore 2

Giới thiệu về trò chơi Game Nevermore 2

Help you hero get to the end, by jumping from and to platforms and cliffs. Then try to beat your best times over and over again. ARROW keys for movement SPACE to jump
Help you hero get to the end, by jumping from and to platforms and cliffs. Then try to beat your best times over and over again.

Giúp Bạn Anh Hùng Có được đến Cùng , Bằng Cách Nhảy Từ Và đến Các Nền Tảng Và Những Vách đá .
Play in this nice adventurous game and solve various mysteries to explore different exciting levels. This nice and adventurous flash game will keep you busy in discovering different exciting levels and solving various mysteries. You need to use your skills and make intelligent decisions in finding a way to the next scene. Also you will be give text instructions inside the game, so utilize them in locating the things to jump on and levers or switches to open up gateways or doors.

Không đánh lại

- Quỷnh: Ở lớp có bạn đánh Quỷnh không dám đánh lại!
- Mắm: Chuyện lạ à nghen! Nhưng tại sao bạn ấy lại đánh Quỷnh?
- Quỷnh: Vì quỷnh đánh bạn ấy trước!!!
- Mắm: Hừ! Biết ngay mà!

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Lý do đi ăn xin
- Hội thảo về Y học.
- Suýt bị cắt 'của quý'

Tại sao con đực có bờm…

 

- Đố em con nào con đực con nào con cái?
- Con đực là con có bờm.
- Thế tại sao con đực có bờm mà con cái không có bờm?
- …?
- Con đực có bờm là để cho vợ nó túm tóc đấy.