\ Game Vui Hay Nhất

Game Neon Race

Giới thiệu về trò chơi Game Neon Race

Smash and dash through 8 neon-soaked levels of thrilling driving action. Earn cash to upgrade your vehicle, and unlock all the tracks. Beat all the track times to unlock the Super Car for more speed and thrills. W,A,S,D / Arrow Keys - Drive. N, Z - Turbo.
Smash Và Dấu Gạch Ngang Qua Cấp 8 Neon - Ngâm Hành động Lái Xe Ly Kỳ.
Smash and dash through 8 neon-soaked levels. Earn cash to upgrade your vehicle, and unlock all the tracks. Beat all the track times to unlock the SuperCar for more speed and thrills.
Smash and dash through 8 neon-soaked levels of thrilling driving action. Earn cash to upgrade your vehicle, and unlock all the tracks. Beat all the track times to unlock the Super Car for more speed and thrills.

Kẹo tình yêu và hôn nhân

Bí: Này! Sao bây giờ bọn trẻ cứ thích nhai kẹo cao su thế?
Bo: Dễ hiểu thôi! Vì bọn trẻ muốn thử hương vị của “Tình yêu và hôn  nhân”.
Bí: Tớ không hiểu.
Bo: Nhai kẹo cao su lúc đầu gọi là “tiền hôn nhân” thì vừa thơm, vừa  ngọt, vừa dẻo. Về sau, sang giai đoạn “hôn nhân” thì thơm hết, ngọt cũng  hết, chỉ còn dai như chão. Nuốt không được mà nhả không xong.
Bí: À!


CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Anh chồng tham ăn..
- Hai bài học về giải phẫu
- Nguyên nhân

Hướng dẫn chơi game Game Neon Race


W,A,S,D / Arrow Keys - Drive. N, Z - Turbo.

Nghĩ đến cha

Toà hỏi một bị cáo:
- Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?
- Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.