\ Game Vui Hay Nhất

Game Máy bay hủy diệt

Giới thiệu về trò chơi Game Máy bay hủy diệt

Chiến tranh đã nổ ra, hãy sử dụng máy bay để hủy diệt kẻ thù và đẩy chúgn ra khỏi lãnh thổ của bạn
Bạn hãy thử sống lại trong một chiến dịch sắc màu rực rỡ, các trận đánh trên bầu trời nguy hiểm nhất của Chiến tranh thế giới thứ II bằng trò chơi Burning Skies.

Ai nuôi?

Một người có một thằng con hai mươi tuổi nhưng lười, không biết làm nghề gì mà ăn, chỉ nhờ vào bố. Một hôm ông thầy tướng coi tướng cho nó bảo:
- Bố anh sống tám mươi tuổi, còn anh cũng sống tới sáu mươi hai tuổi.
Thằng con nghe thấy thế, liền khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ hỏi:
- Tôi bảo bố con anh đều thọ cả, cớ sao lại khóc?
Nó trả lời:
- Bố tôi chết  trước tôi hai năm, thế thì hai năm ấy, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc.

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Chấp nó làm gì
- Đi bộ
- Có lợi hơn

Lời chúc dễ ghét

Chúc...
Trẻ trung như heo sữa,
Bốc lửa như heo hơi,
Chịu chơi như heo nái,
Hăng hái như heo con,
Sắc son như heo đất,
Đủ chất như ..heo thịt