\ Game Vui Hay Nhất

Game Mardek

Giới thiệu về trò chơi Game Mardek

Introduction game Mardek:
The princess has been held hostage by the dragon at the castle. As two of the bravest men left, you must save her using your physical and magical powers from the dragon before its too late. Good luck!

The princess has been held hostage by the dragon at the castle. As two of the bravest men left, you must save her using your physical and magical powers from the dragon before its too late
Chỉ dẫn:
Arrow Keys / WASD - Move.
X / Mouse - Interact.
A / S / D - Hold to equip reaction skills.
E - Examine items.
P - See properties.
A - Show ability.
S - Hold to split stacks.
Enter - Display menu.
Công Chúa đã được Giữ Làm Con Tin Bởi Con Rồng ở Lâu đài .

Phòng riêng của Vova.

Bố Vôva đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biẻn đề “học sinh ngoan” nhìn quanh không thấy Vôva đâu cả.
Vào phòng thứ 2 “học sinh trung bình” không thấy Vôva
Vào phòng thứ 3 “học sinh cá biệt” vẫn không thấy Vôva
Vào phòng thứ 4 “học sinh đặc biệt hư” cũng không thấy Vôva đâu
Bố Vôva đi đến cuối hành lang, thấy có một phòng nhỏ, biển treo bên ngoài đề “Vôva”.

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Ngựa chết nhiều quá !??!
- Không chịu nổi…
- Hỏi đường

Còn chưa xuống đến nơi

Hai vận động viên leo núi đang vượt qua một cái vực thì một người bị trượt chân rơi xuống. Người kia ngoái lại hỏi:
- Anh có làm sao kh...ô...ô...ng?
- Chưa b...i...ế...t...!, - ở dưới trả lời - vẫn đang r...ơ...i...i...