\ Game Vui Hay Nhất

Game Little Racer

Giới thiệu về trò chơi Game Little Racer

In this Lap race, the car should complete minimum of 3 laps to enter the next stage. Your score increases as you complete the laps quickly, within a short time period. If you don't complete 3 laps, the game gets over. Up arrow key - Forward. Down arrow key - Backward. Left and Right arrow key - acceleration
Trong Cuộc đua Vòng Này, Chiếc Xe Phải Hoàn Thành Tối Thiểu 3 Vòng để Vào Giai đoạn Tiếp Theo .
In this Lap race, the car should complete minimum of 3 laps to enter the next stage. Your score increases as you complete the laps quickly, within a short time period. If you don**t complete 3 laps, the game gets over.

Dẻo và bền nhất

- Thầy: Trò nghe đây: sắt thép, đồng…vật liệu nào dẻo dai và bền nhất?
- Quỳnh: Thưa thầy là…Thưa thầy cho 5 phút suy nghĩa ạ. Á! Thưa thầy vật dẻo dai và bền nhất đó là sợi tóc ạ.
- Thầy: Sao! Làm gì có chuyện đó sợi tóc làm sao có thể dẻo hơn sắt thép được?
- Quỳnh: Sao lại ko ạ! Thưa thầy chẳng phải người ta nói nghìn cân treo sợi tóc đó thôi ạ.

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Trạng Lợn xem bói…
- Bom trong bụng
- Thanh tra nhắc bài Vova.

Hướng dẫn chơi game Game Little Racer


Up arrow key - Forward. Down arrow key - Backward. Left and Right arrow key - acceleration

Không để ngày mai

Có người khuyên giám đốc muốn nâng tinh thần làm việc của nhân viên, nên treo khẩu hiệu: "Việc hôm nay chớ để ngày mai". Một tháng sau, người này hỏi giám đốc:
- Nhân viên của anh phản ứng thế nào với khẩu hiệu đó?
- Thủ quỹ của tôi biển thủ tiền ngay hôm ấy, trưởng phòng tổ chức biến mất với cô thư ký của tôi và tất cả người khác đồng loạt đòi tăng lương.