\ Game Vui Hay Nhất

Game Kitty Bomber

Giới thiệu về trò chơi Game Kitty Bomber

Small, cute, fluffy kitty cat decided to destroy our world! Roll out all the bombs, this dangerous threat must be stopped. This game is played with mouse only.
Sarah Palin's mission: Convert everybody to the Tea Party! How? Use huge doses of hot steaming tea! Soak political rivals, talking heads and ordinary civilians. One Tea to Rule Them All! Arrow keys to fly. Space bar to bomb. Z to shoot.
Drop your bombs at just the right time as Santa to bomb all the houses you fly over. Use arrow keys to move. Space bar to drop the bomb.
Remove all bubbles by shooting balls of the same kind. Have fun playing this popular bubble shooter flash game. This game is played with mouse only.
In this game you are Odd Della Robbia from Code Lyoko series. You are flying on the flying board they use all the time in Code Lyoko. Some sort of robot is dropping red balls from the top of the screen. Your goal is to collect all these balls. This game is played with mouse only.
This platform game comes with a fancy Blackboard look but requires a 100 percent collection rate. A, D - Move. J - Attack. K - Jump.
The noisy humans have invaded the parks destroying the peace and tranquility. Help the little bird drive these people out of the park! Arrow Keys - Move. Spacebar - Shoot.
Identify the given color and throw the dart exactly into the needed color found in the grid. Based on the power range, click on the dart to throw it. Attain the target in each level within the given time duration and proceed to play higher levels. This game is played with mouse only.
Fight fire with fire in this explosive game of speed and skill. In Bittu Bomber, you must bomb your enemies before they bomb you. Use the arrow keys to navigate the maze and the space bar to place bombs. Run away when you set a bomb your explosions will kill your enemies, and they will also kill you. Destroy all the enemies to find the key to the next level. With 10 levels to beat, Bittu Bomber really is the bomb! Arrow keys- To move. Space bar- To place bomb.
You must to jump or move left and right to dodge the hindrance. Collect all the stuffs as much as possible. Arrow keys left / right - To control the girl. Space bar - To jump.
Drop bombs on the bad monsters with your bubble cannon using the down arrow key. to shoot a bomb on the side press the up arrow when you are facing the desired direction. Watch out for the flying monsters. Collect power ups from your friends but avoid the sticky goo. Arrow left/right- To move. Arrow down- To shoot pinky bullets. Arrow up- To shoot pinky bullets sideways.
Keep your timer from reaching zero by using your reflexes to guide your snowboarder through gates while avoiding rocks and trees! Hit jumps and do spins for extra points! Use Left and Right Arrow Keys to interact.
Help your player in his battle of cherry bombs and defeat the enemy to score maximum points. To do this, you need to be very careful as the opponent will continuously attack on you and game will be over if your health status bar reached to end before him. Avoid holding cherry bomb too long in your hand otherwise it will explode in your hand. Use Mouse to interact.
Play some music with this cursing bear. Use mouse to interact
The aim of the game is to take good care of your pet. This game is played with mouse only.
Slide rows or columns to match 3 or more candy. This game is played with mouse only.
Borah will attend a girls night out party , help her to be more beautiful. Use mouse to interact.
Your objective is to protect the battleship at any cost by shooting down as many enemy planes as possible. If they fly by you, they will bomb the ship. Once it's sunk the game is over. ARROW KEYS - Move. SPACE BAR - Shoot.
Perform different tricks to score some points but be careful coz you'll lose points for bailing tricks. Also watch out for the skiers, they'll wipe you out! Good luck! Left Mouse Key - Press to start ollie and release to jump. Z , X , C - To perform tricks.

Cho chắc ăn..

 

Trong phòng mạch, cụ gìa khai bệnh:
- Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn , nói trước quên sau!
Bác sĩ :
- Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi.

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- 3 chữ
- Tôi có nói gì đâu..
- Chuyển bàn

Ngập đến mắt cá chân..

 
Lại nói về Trương Phi ( sao nói lắm về thằng này thế nhỉ)
Một hôm TPhi rủ Triệu Vân : Hôm nay tao ăn đề 2 nháy (???), tao khao mày nhậu 1 chầu đã đời luôn…mày thích đi lắc, karaoke, Chat, gái.. hay bắn bi (???) cứ nói ???
Triệu Vân : Thôi nhậu đi, nhưng hôm nay mày xông xênh thì kiếm chỗ nào đặc biệt 1 chút chứ lên sàn mãi cũng chán..
Sau 1 hồi vắt óc thì 2 chàng trai thông minh cũng chọn được 1 chỗ đặc biệt hoành tráng…đó là lên nóc nhà ngồi nhậu…
Loay hoay lên được mái nhà, TPhi vốn là người cẩn thận và khéo léo nên đã làm đổ thang…
TPhi : thôi kệ, cứ nhậu đã…mỗi thằng làm 10 xị thì lại chả bay như chim ý, lo quái gì..
Sau khi uống hết 20 xị, buôn 100 câu truyện và nói đủ 10000 từ…TPhi và TVân bắt đầu tính đến chuyện làm sao để xuống….Sau khi tìm tòi xem xét thì 2 thằng quyết định nhảy xuống thùng phân chuồng đang ủ to vật vã ở dưới là an toàn hơn cả..
TPhi : thôi tại tao làm đổ thang, mày cứ để tao nhảy xuống trước, nếu có bề gì mày còn đề phòng…
TPhi nhảy nghe cái thụp, TVân lo lắng hỏi : chết chưa mày?? ngập đến đâu hả…?
TPhi nói to : nhảy đi, không sao đâu, tao chỉ bị ngập đến mắt cá thôi..
TVân lao xuống và thụp..phân ngập đến cổ…Vân gào lên: ngập đến cổ mà mày dám nói đến mắt cá hả thằng ngu???
TPhi : nhưng tao nhảy cắm đầu mà!!!