\ Game Vui Hay Nhất

Game Không Có Trong Hợp đồng

Giới thiệu về trò chơi Game Không Có Trong Hợp đồng

Bấm Vào Khách Hàng Của Bạn để Bịt Miệng Những điều Sáo Rỗng Của Họ .
Click on your clients to silence their cliches. Each client you miss will reduce your profit. The Project Deadline will start to countdown - race to finish your project with profit to spare.

Có tiền..

Cu Tý nói với ông bạn của bố :
- Cháu cám ơn bác đã cho cháu chiếc kèn dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Đúng là món quà lớn nhất của cháu, nhờ nó mà cháu có tiền đấy …
Ông bạn hớn hở :

- Thế cháu thổi kèn giỏi đến như vậy cơ à?
- Không phải thế, nhưng bố cháu cho cháu mỗi tuần 10 đồng để cháu đừng thổi nữa!

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Cái lon thủng.
- Điên vì đàn bà…
- Ăn mừng..

Hướng dẫn chơi game Game Không Có Trong Hợp đồng

Chuột - Mục đích Và Nhấn .
Mouse - Aim and hit.

Tại sao con đực có bờm…

 

- Đố em con nào con đực con nào con cái?
- Con đực là con có bờm.
- Thế tại sao con đực có bờm mà con cái không có bờm?
- …?
- Con đực có bờm là để cho vợ nó túm tóc đấy.