\ Game Vui Hay Nhất

Game Ice Cream Car

Giới thiệu về trò chơi Game Ice Cream Car

You must deliver ice creams to your clients. Use Left Arrow Key to guide your ice cream car.
Drive the ice cream truck and give out ice cream using the arrows. Give them out to everyone who asks.
Chỉ dẫn:
Use arr keys to move.
Lái Xe Tải Kem Và đưa Ra Kem Bằng Cách Sử Dụng Các Mũi Tên .
Bạn Phải Cung Cấp Kem Cho Các Khách Hàng Của Bạn .
Drive the ice cream truck and give out ice cream using the arrows. Give them out to everyone who asks.
You must deliver ice creams to your clients.
Drive the ice cream truck and give out ice cream using the arrows. Give them out to everyone who asks.

Chết với tao chưa!

 
Một anh, nhà có giỗ, vợ vừa làm cỗ xong, đặt lên bàn thờ thì một con ruồi đến đậu ngay lên đĩa thịt. Chị vợ vội kêu lên:
- Thôi chết rồi! Mâm cơm cúng ông bà mà anh không coi cẩn thận để ruồi nó đậu vào, làm uế tạp mất rồi!  Anh chồng nghe thế, giận con ruồi lắm, nghĩ bụng: Hai vợ chồng lòng thành làm được mâm cơm mà con ruồi nó làm ô uế, giờ có cúng, ông bà cũng không về hưởng nữa, liền lên huyện kêu:
- Bẩm lạy quan lớn, chúng tôi vất vả quanh năm hôm nay mới làm đuợc mâm cơm cúng ông bà, thế mà con ruồi nó sà vào, làm ô uế cả. Xin quan lớn xử tội nhờ.  Quan nghe xong bảo:
- Tao cho phép mày từ rày hễ thấy nó bất kỳ ở đâu, cứ đánh cho chết.  Quan vừa buông lời, thì một con ruồi đến đậu ngay trên má quan.  Anh kia trông thấy, mắm môi, giang tay tát bốp vào mặt quan chứi:
- Bố mày! Ðã chết với tao chưa!

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Con gì?
- Chỉ đủ tiền ngủ trên mây
- Đoán sai

Hướng dẫn chơi game Game Ice Cream Car


Sử Dụng Các Phím Arr để Di Chuyển.
Sử Dụng Phím Mũi Tên Trái để Hướng Dẫn Xe Kem Của Bạn .
Use arr keys to move.
Use Left Arrow Key to guide your ice cream car.
Use arr keys to move.

Có lợi hơn

Nhà triệu phú nọ mất một con chó quý, đăng báo tìm và hứa sẽ thưởng 10.000 USD. Chờ mãi không thấy báo phát hành, ông bèn tới toà soạn thì chỉ gặp một em bé. Ông níu lại hỏi:
- Ở đây không còn có ai cả sao?
- Dạ không, nghe nói tất cả nhân viên toà soạn đang bận đi tìm con chó của ai đó bị lạc.