\ Game Vui Hay Nhất

Game HotShot Hoops

Giới thiệu về trò chơi Game HotShot Hoops

Make as many hoops as possible by adjusting your angle and the power behind your shooting. Left / Right Arrow Keys - Adjust Angle. Spacebar- Shoot.
Make as many hoops as possible by adjusting your angle and the power behind your shooting.
Chỉ dẫn:
Left / Right Arrow Keys - Adjust Angle.
Spacebar- Shoot.
Làm Như Hoops Nhiều Càng Tốt Bằng Cách điều Chỉnh Góc độ Của Bạn Và Quyền Lực đằng Sau Chụp Hình Của Bạn .

Còn mười năm nữa ai nuôi..

 
Một anh không làm nghề ngỗng gì, chỉ ăn bám vào bố. Có ông thầy coi tướng cho, bảo:  – Cả hai bố con anh đều thọ. Bố anh sống đến tám mươi, còn anh ít ra cũng hơn bảy mươi!  Nghe nói thế, anh ta khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ, hỏi:  – Tôi bảo bố con anh sống thọ cả, cớ sao anh lại khóc?  Anh ta mếu máo:  – Như thế thì đến khi bố tôi chết, tôi còn sống mười năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Đố nhau…
- Không cần phải tránh
- Không trống rỗng

Bữa ăn ngon…

Nàng mời chàng cứ cuối tuần sang nhà trọ của nàng ăn cơm chung.
Rồi một hôm, nàng khuyên nhủ chàng:
“Từ nay, anh hãy bớt hút thuốc lá đi, chỉ hút một điếu sau bũa ăn ngon do em nấu nhé”
Chàng thở dài: Thế tức là em bảo anh bỏ thuốc luôn rồi còn gì.