\ Game Vui Hay Nhất

Game Glacier

Giới thiệu về trò chơi Game Glacier

Sidescrolling action games are still quite popular and this is another one! Fly and kill all enemies using your sword.
Chỉ dẫn:
Arrow Keys - Move.
J , K - Attack.
You have to prove your mettle at the Thattukada, serving clients. An addictive game of quick reflexes and
little bit of strategy.
Chỉ dẫn:
Use Mouse to interact.
Help take care of these lovely babies.
Chỉ dẫn:
Use mouse to interact.
How did you get in here in the first place? Ya know what - that is not important right now. The important question is how you'll get out!!
Chỉ dẫn:
Collect objects in the scene and combine them to figure out how to Escape the Lion Cage!
This japanese girl has an elegant collection of clothes that looks even better if worn by her. Have fun dressing up!
Chỉ dẫn:
Mouse - To interact.

Mắc bệnh đó cũng hay

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
- Hôm nọ tớ đọc một tờ tạp chí khoa học, thấy có bài nói rằng có một căn bệnh chỉ có thể chữa khỏi bằng rượu!
- Thế trong tờ báo có nói cách mắc bệnh đó không?

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Vẫn còn may
- Giống nhau
- Con riêng

Chủ ngữ

Thầy giáo viết lên bảng câu: "Người đàn ông lang thang đã chết đói!". Rồi quay lại hỏi học sinh:
- Này Tí, em cho thầy biết chủ ngữ ở đâu?"
- Ơ.. Có lẽ dưới mồ ạ!!!