\ Game Vui Hay Nhất

Game Free Online Makeover 2

Giới thiệu về trò chơi Game Free Online Makeover 2

An extremely good and free makeover game for you, Get the chick pimped up with a new look and some nasty make-up. Use mouse to select your choices.
Một Makeover Trò Chơi Rất Tốt Và Miễn Phí Cho Bạn , Có được Chick Pimped Lên Với Một Cái Nhìn Mới Và Một Số Khó Chịu Make Up .
An extremely good and free makeover game for you, Get the chick pimped up with a new look and some nasty make-up.

Thích xu nịnh..

Một người giàu có nói với một người nghèo:
- Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?
Người kia nói:
- Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông?

Người giàu bảo:
- Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé?
Người kia nói:
- Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh?
Người giàu lại nói:
- Tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?
Người kia bảo:
- Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải!

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Nhận ra một điều
- Đến Chúa cũng không nhận ra
- Lòng vị tha.

Hướng dẫn chơi game Game Free Online Makeover 2


Sử Dụng Chuột để Chọn Lựa Chọn Của Bạn .
Use mouse to select your choices.

Nghĩ đến cha

Toà hỏi một bị cáo:
- Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?
- Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.