\ Game Vui Hay Nhất

Game College U-Fighting Game

Giới thiệu về trò chơi Game College U-Fighting Game

College University fighting extravaganza! Down arrow key to duck Up arrow keys to jump. Space bar and Down arrow keys to block. Space bar for high block. D and down arrow key for low kick. D for high kick. S for power move.
Bees are dangerous, you can't eat them. Kill green insects before they bite you. Arrow keys- To aim. Space bar- To attack.
Perform fighting moves to take down the wooden target a number of times as you change difficulties. Follow the instructions given by the game.
Shoot all enemies that come in your way and stay alive. W, A, S, D - Move. Mouse - Aim / Shoot.
Shoot all enemies that come in your way and stay alive.
Chỉ dẫn:
W, A, S, D - Move.
Mouse - Aim / Shoot.
Bắn Tất Cả Kẻ Thù Mà đi Theo Cách Của Bạn Và ở Lại Còn Sống .

Hơn

- Ông phú hộ: Quỳnh ! Con gà của tao đâu rồi hả?
- Quỳnh: Anh Tí thịt rồi!
- Ông phú hộ: Cái gì? Tao cho mày 1 đồng để mày trông nó rồi mà!
- Quỳnh: Nhưng ảnh cho con tới 2 đồng lận!

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Rủi ro càng lớn càng hấp dẫn
- Cơn bão khủng khiếp
- Định nghĩa chồng

Thích xu nịnh..

Một người giàu có nói với một người nghèo:
- Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không xu nịnh tao?
Người kia nói:
- Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải xu nịnh ông?

Người giàu bảo:
- Tao chia cho mày một nửa, mày xu nịnh tao nhé?
Người kia nói:
- Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải xu nịnh?
Người giàu lại nói:
- Tao cho mày cả, hẳn mày phải xu nịnh tao chứ?
Người kia bảo:
- Lúc đó thì ông phải xu nịnh tôi mới phải!