\ Game Vui Hay Nhất

Game Clinic escape

Giới thiệu về trò chơi Game Clinic escape

Crazy? Crazy like a fox! Throw stuff at the staff to make your escape. The better you throw, the stronger you get!
Chỉ dẫn:
Arrow keys to move.
A to activate madness.
S to pick up and throw things.
Space to jump.
Up/Down arrows affect direction of objects thrown.
Defend and then hit your opponent where it hurts. Lightsabres strike fast, so good reflexes are essential in this game.
You can play the game using a flashsaber and stall your opponent's death unnecessarily long, or you can choose a lightsaber and split your opponent in half with just one strike.
Chỉ dẫn:
Z to defend and X to strike.
Use your mouse to move the saber in the desired position.
Meet several cute anime girls from Middle Earth, build up stats and go on dates.
This game is a large file and will take a long while to load (4.88 Megabytes))
Chỉ dẫn:
Mouse - Interaction
Your position is under severe enemy fire. Infantry, armored vehicles and rocket propelled grenades are all homing in on you little turret.
You’re a sitting duck in your current situation, so it’s time to invest in your defensive capabilities. Buy the right upgrades in-between waves and you might make it out of this mess alive.
Note: file size of 7MB, expect long loading time.
Chỉ dẫn:
Swing your turret around and fire away at the enemy.
Buy upgrades to survive more challenging waves.
Use the mouse to aim the turret.
Left click to fire.
Blast your way through 11 levels of action in this bomber-man game. Compete against other bomber-man players to get your name on the hi-score list! Various power-ups available throughout the game.
Chỉ dẫn:
Arrow keys- To move.
Space bar- To place bomb.

Ngọc hoàng cũng...

Một nhà sư và một cao bồi chơi golf với nhau, mỗi lần đánh trượt, tay cao bồi lại chửi thề. Ông sư tức lắm, mấy lần nhắc nhở mà hắn vẫn quen miệng, cuối cùng ông quở hắn:
- Anh mà còn chửi thề nữa là Ngọc hoàng sẽ giáng sét vào anh đấy!
- Ở gậy sau, tay cao bồi chưa dứt tiếng chửi thì một tiếng sét vang lên... Ông sư lăn ra chết. Trên trời vọng xuống tiếng lẩm bẩm: !@#$@!, lại đánh trượt rồi!

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Ra là thế.
- Có thấy gì không?
- Bắt đầu bất hòa từ bao giờ?

Tiền để làm gì?

Một du khách Anh đến đảo Bencang. Ông thấy trên bến cảng một ngư dân địa phương đang nằm trên thuyền câu hút thuốc và nhìn trời, và được biết anh tên Chớt thuộc kiểu người đã mucangchai lại hay cãi cùn. Muốn thử, ông hỏi:
- Tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai?
- Chớt trả lời: Để làm gì?

- Với số tiền có được từ con thuyền thứ hai, anh sẽ mua chiếc thứ 3, thứ 4, rồi cả đoàn thuyền.
- Rồi sao nữa?
- Với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể nghỉ ngơi.
- Vẻ mặt tỉnh bơ chớt nói: Vậy ông xem, tôi đang làm gì đây?
- Du khách : Đần mặt không nói được gì….