\ Game Vui Hay Nhất

Game Batman Rock "Em Sock " Em

Giới thiệu về trò chơi Game Batman Rock "Em Sock " Em

Punch your way to victory using Batman, Robin, Joker, Riddler, Penguin, Riddler, or even Catwoman. Left / Right Arrow Keys - Move. A - Left Punch. S - Right Punch. D - Dodge.
Everyone is doing last-minute gift shopping and Candy is all alone in the store! Can she survive this frantic day? This game is played with mouse only.
Survive in the bumpercas arena as long as posible while destroying all other bumpercars and collect power-ups to speed up your car or repair it. Drive with ARROWS.
Play as a famous hero batman and defeat all the bad guys! ARROW keys for movement SPACE to jump and glide A to use batarang S to punch D to kick

Đứng bằng chim.

 
 
Vô va đi học về, mặt buồn thiu
Bố hỏi:
- Vô va, sao con buồn thế?
Vô va:
- Hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục
- Sao lại bị 0 điểm? con giỏi môn thể dục lắm cơ mà?
- Hôm nay, Trong giờ thể dục, cô giáo bảo : “Giơ chân trái lên, rồi giơ tiếp chân phải lên… ”
Bố Vova: -  Thế thì đứng bằng chim à??
- Con cũng nói thế và cô giáo cho con 0 điểm !

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Chỉ dẫn không chính xác..
- Bức thư đến từ địa ngục
- Xe gì?

Cột chỗ nào?

Tí nói với Tèo :
- Thầy tớ dạy cứ mỗi khi bị rắn cắn thì lấy dây cột chặt kế bên vết thương để chặn không cho nọc độc chạy vào người, trong khi chờ cấp cứu.
- Tèo hỏi: Nếu rắn cắn trúng mặt thì sao
- Thì lấy dây cột cổ cho thật chặt, không để nọc độc xuống phần dưới cơ thể!