\ Game Vui Hay Nhất

Game Ben 10 vượt địa hình

Giới thiệu về trò chơi Game Ben 10 vượt địa hình

Giúp ben 10 vượt sử dụng xe máy vượt qua các chướng ngại vật phức tạp. Sử dụng bàn phím mũi tên di chuyển

Video hướng dẫn chơi game


Alibaba và 40 tên cướp

Sau khi biết rằng Alibaba đã có được mật khẩu mở cửa kho báu là "Vừng ơi! mở ra" thì 40 tên cướp đã quyết định đổi lại mật khẩu và yên tâm ra về.
Đến sáng ngày hôm sau, 40 tên cướp trở lại kho báu của mình và há hốc mồm vì ngạc nhiên:Toàn bộ kho báu đã bị vét hết sạch.
Chỉ còn trơ trơ lại trên cửa hang kho báu một thông báo "Bị Hack bởi ALIBABA".