\ Game Vui Hay Nhất

Game Batman chạy

Giới thiệu về trò chơi Game Batman chạy

Giúp batman chạy thật nhanh. Sử dụng chuột để chơi, click chuột để nhảy

Video hướng dẫn chơi game


Có mình con.

- Tí: Bố ơi! Thầy hỏi 1 câu, cả lớp chỉ có mình con trả lời được đó bố!
- Bố: Con giỏi quá! Thế thầy hỏi câu gì?
- Tí: Dạ, thầy hỏi: “Ai dám lấy cây bút của tôi, mau trả!”