\ Game Vui Hay Nhất

Game Base Defense 2

Giới thiệu về trò chơi Game Base Defense 2

It's your task to defend your base against attackers, they will get more health after each attack, shoot them for money to by some upgrades. Mouse - To aim / fire. Space -To buy. 1 , 2 - Change weapon. L - Change to laser.
It's your task to defend your base against attackers, they will get more health after each attack, shoot them for money to by some upgrades.
Chỉ dẫn:
Mouse - To aim / fire.
Space -To buy.
1 , 2 - Change weapon.
L - Change to laser.
Nhiệm Vụ Của Bạn để Bảo Vệ Cơ Sở Của Bạn Chống Lại Những Kẻ Tấn Công , Họ Sẽ Có được Sức Khỏe Hơn Sau Mỗi Cuộc Tấn Công , Bắn Chúng Cho Tiền để Một Số Nâng Cấp .

Không dùng tài liệu

Đi học về, Tý khoe với mẹ :
- Tý: Mẹ ơi! Hôm nay kiểm tra 1 tiết, lớp con không ai xem tài liệu và quay bài của nhau cả.
- Mẹ: Tốt! Thế kiểm tra môn gì vậy?
- Tý: Dạ , kiểm tra môn thể dục, môn nhảy cao ạ !
- Mẹ: Trời!!!

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Google và Yahoo
- Ăn vụng gặp nhau…
- Sao không đi tiểu nhiều

Ai nịnh ai?

Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh  có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.