\ Game Vui Hay Nhất

Game Bão Gió

Giới thiệu về trò chơi Game Bão Gió


Vương Quốc đang Bị Tấn Công - Một Lần Nữa !
Fortify your base with several turrets and start blasting the hell out off the enemy aerial units. Choose your weaponry wisely as each has its own advantages and disadvantages. Theyâââ??‰â??¢ll try to overrun your defenses, so you better have an accurate aim and blast them from the sky.
Fortify your base with several turrets and start blasting the hell out off the enemy aerial units. Choose your weaponry wisely as each has its own advantages and disadvantages. Theyll try to overrun your defenses, so you better have an accurate aim and blast them from the sky.
The kingdom is under attack - again! Fortunately, technology has advanced as well - more weapons to use over more territory. Destroy more enemies!

Đi tu phải tội…

 
Ngày xưa có một ông sư và một con đĩ chết xuống âm phủ. Vua Diêm vương đem ra tra hỏi, nếu ai không có tội thì tha, lại cho hóa kiếp làm người, nếu ai có tội thì bắt bỏ ngục hay bắt đầu thai làm súc vật. Khi Diêm vương hỏi thì đĩ tâu :

-Lúc tôi còn sống, tôi chỉ mua vui cho người ta, ai buồn bực điều gì, đến tôi thì quên hết.
Hỏi ông sư, ông tâu:
-Lúc tôi còn sống, tôi chỉ cứu nhân độ thế. Hễ ai ốm đau, tôi làm chay tụng niệm cho họ khỏi chết.
Vua Diêm vương phán:
-À, thằng này là của không vừa, chỉ ăn không có nói, dối trên lừa dưới. Ai đến số chết thì ta mới sai quỉ sứ đi bắt, thế mà nó dám cầu nguyện cho họ khỏi chết, cưỡng lại mệnh ta, khoe khoang với người đời lên mặt cứu nhân độ thế. Quỉ sứ đâu ! Đem giam nó vào ngục, rồi sau này hãy cho làm kiếp con… !
Và chỉ vào con đĩ:
-Còn con kia chỉ mua vui cho người ta, xét ra không có tội gì cho lên làm kiếp người!
Ông sư tức quá phàn nàn:
-Đi tu phải tội, làm đĩ được phúc !

CHUYỆN CƯỜI KHÁC:

- Việt Nam hội nhập quốc tế.
- Dừng xe không cần vật cản mới khó
- Người đàn ông hào phóng

Hướng dẫn chơi game Game Bão Gió


Chuột Phím - để đặt Và Người đàn ông Vũ Khí Của Bạn .
Blast the oncoming enemy units out of the sky. Use the mouse to aim the selected turret, left click and hold to set power, release to fire. In between waves you can buy and repair turrets.
Blast the oncoming enemy units out of the sky. Use the mouse to aim the selected turret, left click and hold to set power, release to fire. In between waves you can buy and repair turrets.
Mouse key - To place and man your weapons.

Sao không đi tiểu nhiều

Trong công viên, cô gái hỏi chàng trai: Anh ơi sao mắt anh to thế?
Chàng trai trả lời: mắt anh to vì hồi bé anh khóc nhiều.
Cô gái tiếc nuối: Thế sao hồi bé anh không đi tiểu nhiều?