Truyện cười Linh tinh

1. Tri kỷ

2. Tệ

3. Đắp chăn

4. Ngưu là con bò tót

5. Tam đại con gà

6. Đôi câu đối chọi

7. Mít nác gì

8. Bánh tao đâu

9. Sợ sét bà

Xưa có một thầy đồ ngồi dạy học ở một nhà người đàn bà goá. Bữa nào ăn cơm, bà cũng chỉ cho thầy ăn vừa sét bát thì thôi.

Một hôm, trời mưa sấm sét dữ lắm. Người đàn bà sợ run cầm cập, còn thầy đồ thì thản nhiên như không.

Người đàn bà thấy vậy hỏi:

- Thầy không sợ sét ư?

Thầy đồ đáp:

- Tôi không sợ sét của trời, tôi chỉ sợ sét của bà thôi. Cứ mỗi ngày ba sét ba lượt thì tôi cũng chết đói mất.

10. Đậu phụ mắm tôm

11. Sĩ diện

12. Nói sao cũng được

13. Xin chịu

14. Sân quạ

15. Cần gì phải trông

16. Mô đất biết đi

17. Đánh thế còn nhẹ

18. Đố nhau

19. Có bán thuốc lào không hử?

20. Chuyện ở thôn

21. Làm theo

22. Con trăn rồng

23. Chà bằng gạc nai

24. Bắt rắn hổ

25. Gác kèo ong mật

26. Heo đi cày

27. Hố to

28. Gài bẫy bắt chim

29. Bác Ba Phi câu cá sấu

30. Rắn hổ mây tát cá

31. Chiếc tàu rùa

32. Cá trê Lung Tràm

33. Tôm U Minh

34. Cách bắt kỳ đà chết

35. Nai trầm thủy

36. Con chó săn dũng cảm

37. Thu hoạch lưỡi nai

38. Cọp xay lúa

39. Căn bệnh da cổ của tui

40. Bắt cá kèo

41. Ven rừng U Minh thuở trước

42. Bắt heo rừng

43. Trứng rồng ăn xảm xịt mà hôi mùi tro

44. Xin đất làm nhà

45. Rùa U Minh

46. Yết thị

47. Chống ra, chống vô

48. Chiêm bao gì mà cười

49. Làm ma mẹ

50. Vả quan huyện

51. Con xin xuống ạ

52. Khịt khịt, thèm thịt với xôi

53. Tài nói láo

54. Cầm tinh con chó

55. Tính tuổi

56. Sợ vợ

57. Xiển trả lời vua

58. Tứ chứng nan y

59. Nhất bên trọng, nhất bên khinh

60. Ghen bóng ghen gió

Advertise: