Truyện cười Đàn ông đàn bà

1. Không có vấn đề gì…

2. Người đàn ông chân chính

3. Đúng đây là Việt Nam rồi..

4. Để đối phương làm

5. Giảm cân….

6. Giống như thật

7. Trẻ hơn 30 tuổi

8. Không ai làm được cả

9. Nhân đức..

 
Có người hay nói nịnh. Một hôm, đến thăm quan huyện, vừa vào dinh, đã khen rối rít:
- Quan lớn nhân đức thật. Thú dữ cũng phải lánh đi nơi khác. Hôm qua, vừa bước chân vào địa hạt ta tận mắt tôi thấy cọp kéo nhau từng bầy đi sang huyện bên cạnh.
Quan nghe, cũng chối tai, nhưng vẫn cười gượng. Một lúc, dân tới báo đêm qua cọp bắt mất ba mạng người, xin quan đưa lính về bắn trừ đi, kẻo nó ăn hết thiên hạ.

Quan huyện quay lại hỏi khách:
- Sao ngài bảo trông thấy cọp bỏ đi cả rồi !
Người kia bí quá, nói liều:
- Chắc quan huyện bên cạnh cũng nhân đức chẳng kém gì quan lớn, nên nó không có chỗ trú chân, đành phải quay trở lại huyện nhà.

10. Cấm mày dùng…

11. Sát sinh tội nặng lắm!

12. Điệp vụ bất khả thi

13. Chọn trang phục khi lâm trận..

14. Tên nhà giàu bị chơi khăm..

15. Căng thẳng

16. Thằng bán kẹo Mút…

17. Ngựa biết nói

18. Sẽ cố gắng..

19. Thực sự dũng cảm

20. Những bông hoa

21. Lo cơm nước..

22. Chọn đúng đấy..

23. Chuẩn bị tinh thần

24. Ra điều kiện cho bệnh nhân

25. Sex là gì?

26. Xác định khả năng xấu nhất

27. Thỏ kêu khác thường…

28. Đằng nào cũng thế

29. Đến thần cũng nhầm.

30. Bác sĩ và bệnh nhân tâm thần

31. Thông cảm

32. Canh trộm

33. Ngành hàng không

34. Anh là hình phạt của tôi..

35. Có nghe thấy không?

36. Màu tóc

37. Vẫn như cũ

38. Mách

39. Chọn Một Nghề..

40. Giống đồng hồ

41. Giống nhau như đúc…

42. Cô đặc thông tin

43. Tai to

44. Chắc chắn là thế rồi!

45. Trả ơn

46. Giàn hoa lý sắp đổ

47. Tiền không đem lại hạnh phúc nhưng...

48. Cưa gái không thành

49. Không có tội gì cả

50. Ngày trăng lưỡi liềm..

51. Thoát rồi….

52. Anh nông dân và con lợn…

53. Nguy hiểm, độ sâu 1m8…

54. Vova đi giảng đạo.

55. Giải quyết mọi thắc mắc

56. Xưng tội…

57. Đầu trọc rẽ ngôi..

58. Thật là may mắn!

59. Tin tốt tin xấu

60. Thuốc ngủ cho chó…

Advertise: