\ Quyền riêng tư
Khi bạn sử dụng GameVH.com đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, đồng ý và tuân thủ những chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Chính sách này được áp dụng  cho tất cả các game và các hoạt động khác được cung cấp bởi  trang web của GameVH.com của chúng tôi.

1. Sử dụng cookie
Chúng tôi thiết lập và sử dụng cookie để nâng cao sự trải nghiệm của bạn, cũng như duy trì thiết lập cá nhân của bạn. GameVH.com có thể đăng quảng cáo, và trong trường hợp đó có thể thiết lập và truy cập các cookie trên máy tính của bạn và phụ thuộc vào chính sách bảo vệ sự riêng tư của các bên cung cấp quảng cáo.
Các cookie này sẽ không được cung cấp cũng như được truy cập bởi bên thứ ba.

2. An ninh
Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục thích hợp vật lý , điện tử và quản lý để bảo vệ và giúp ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì an ninh dữ liệu, và chính xác sử dụng thông tin chúng tôi nhận được từ bạn .

3. Thay đổi chính sách
Chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian các điều khoản của Quyền riêng tư của chúng tôi . Vì thế bạn nên thường xuyên kiểm tra định kỳ Quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu bạn có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hình thức liên lạc của chúng tôi TẠI ĐÂY .